Distributionsförseningar i Gävle idag tisdagen den 22 december

Idag är det sent i: Hille, Hillsjöstrand – Utdelningen beräknas vara klar 08:00. Gäller alla morgontidningar.