Distributionsförseningar i Gävle idag tisdagen den 20 december

Idag är det sent i:

Centrala delarna av Söder i Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:30.