Distributionsförseningar i Gästrikland idag tisdagen den 11 Maj

Idag är det sent i Björksätra – Sandviken, Furuvik, Harnäs, Årsunda, och centrala delar av Sandviken, alla områden beräknas klara senast 08:30.