Distributionsförseningar i Gävle idag lördagen den 19 februari 2022

Idag är det sent i:

Södra Bomhus – Utdelningen beräknas vara klar 08:15.