Distributionsförseningar i Gävle idag fredagen den 28 oktober

Idag är det sent i:

Brynäs, Öster, Nordost och Stigslund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:30.