Distributionsförseningar i Gävle idag fredagen den 17 februari

Idag är det sent i:

Norra centrala delarna i Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.

Området Brynäs Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.