Distributionsförseningar i Gästrikland lördag 2 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Gästrikland p.g.a. svåra väderförhållanden. Utdelningen kommer att pågå under hela dagen idag lördag.