Distributionsförseningar i Gästrikland idag fredagen den 13 mars 2020

Idag är det sent i:

Axmar – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Västra Sandviken – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00