Distributionsförseningar 11 Januari Gävle

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sandviken:

Sandbacka/Lumsheden: 07:30