Distributionsförsening i Gävle idag Torsdagen 15 oktober

Idag är det sent i:

Södertull, Söder – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10:00