Distributionsförsening i Gävle idag tisdagen den 7 januari 2020

Idag är det förseningar på följande platser:

Gävle Söder, Sörby – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00