Varför gör ni den här förändringen på Nynäshamns Posten nu?

Enligt de antaganden och beräkningar vi har gjort kommer vår lönsamhet att minska kraftigt de närmaste åren. För att säkerställa utgivningen av papperstidningen nu och på lång sikt väljer vi att göra detta redan nu.