Posten har ju inte det bästa ryktet när det gäller leverans - kan jag lita på dem?

Vi känner oss trygga med att posten kommer att leverera utifrån det avtal vi har med dem gällande kvalitet, tidpunkt och leverans.