Hur kommer det sig att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fortsätter att dela ut sina tidningar på morgonen?

Upplagan på NP som papperstidning minskar, eftersom allt fler väljer att ta del av vår journalistik digitalt. Det gör att våra kostnader ökar när vi fortsätter att dela ut tidningen med bud.
Anledningen till att vi har valt att gå över till dagdistribution med post är att vi ser det som ett sätt att långsiktigt säkra möjligheten för den som vill fortsätta läsa papperstidningen.