Distributionsförseningar i Dalarna idag måndagen den 22 november 2021

Mora: Hånåkni , Vika . Orsa: Slättberg , Stackmora beräknas klart 08:30