Distributionsförsening i Dalarna i dag onsdagen den 25 mars 2020

Idag är det sent i:

Mora – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00

Orsa – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30