Falu-Kuriren går från två delar till en

Vad är det som händer?
Den 1 mars går Falu-Kuriren från att ha tidningen uppdelad i två delar till att ha alla sidor i en och samma tidningsrygg.

Varför görs den här förändringen?
Att gå från två delar till en underlättar planering av format och sidor i tidningen. Det innebär att vi nu kan lägga mindre tid och resurser på att få ihop tidningspusslet varje dag och på så sätt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för fortsatt nära journalistik.

Kommer tidningen att bli tunnare än vad den är idag?
Nej, vi kommer inte ta bort några av våra fasta inslag, vi kommer enbart att disponera sidorna på ett annat sätt. Allt du tidigare uppskattat med Falu-Kuriren kommer att finnas kvar men kanske på en annan plats i tidningen.

Om du och din familj tidigare kunnat läsa en varsin del av tidningen vid frukostbordet förstår vi att det är en stor omställning. Vi är ledsna att vi stör i er morgonrutin. Vi gör den här förändringen för att kunna fortsätta att satsa på vår lokala journalistik. När vi lägger mindre tid och resurser på att få ihop tidningspusslet med två delar varje dag så skapas bättre ekonomiska förutsättningar för att redaktionen ska kunna fokusera på innehållet i tidningen.