Störning i utdelning av Falköpings Tidning på grund av väderproblem

På grund av vädret kommer vi inte kunna dela ut Falköpings Tidning på stora delar av landsbygden, detta gäller hela vår geografi.
Tidningar kommer finnas på lokalredaktionen. senast kl 07. I tätorten kommer vi bryta utdelning kl.08.00.