Fel info om uppdatering visades i e-tidningsappen för Ipad och Iphone

På grund av ett fel i samband med en appuppdatering kunde du som använder e-tidningsappen för Ipad och Iphone få se ett felaktigt meddelande om ”Ny version 8.4.3 finns nu i App Store” trots att den nya versionen ännu inte släppts.

Felmeddelandet kunde visas fram till 13 december.

Uppdatering: Version 8.4.5 av e-tidningsappen finns att ladda ner från 14 december 2019.