Distributionsförseningar i Gävle idag Lördagen den 19 september

Idag är det sent i:

Hemlingby, Järvsta och Mårtsbo. – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00