Distributionsförseningar i Gästrikland idag fredagen den 20 december 2019

Idag är det förseningar i:

Gävle, Alderholmen – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.30

Lingbo, Mo – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00