Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden:

Lumsheden/Åshammar samt Storvik till klockan 09.00.