Distributionsförsening i Gävle idag Lördagen 28 Mars.

Idag är det sent i:

Hille – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10:00

Andersberg – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00