Distributionsförsening i Gästrikland onsdag 7 augusti

Idag är tidningsutgivningen försenad i Valbo till 09:30.