Distributionsförsening i Gästrikland idag tisdagen den 10 mars 2020

Idag är det sent i:

Forsbacka – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 11.00

Tierp – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00