Distributionsförseningar

Idag är det förseningar i distributionen på följande områden:

Hela Fagersta till ca 09.00.

Hela Norberg till ca 08.00.