Distributionsförseningar idag onsdagen den 13 november 2019

Distributionsförseningar idag onsdagen den 13 november 2019.

Områden som berörs är:

Karbenning/Ängelsberg – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00.

Solliden/Brinelltorget –  Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00.