Distributionsförseningar i Västmanland idag onsdagen den 11 mars 2020

Idag är det sent i:

Norberg, Fagersta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00