Distributionsförseningar i Fagersta/Norberg idag fredag den 23 oktober 2020

Idag är det sent i:

Fagersta och Norberg – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00