Distributionsförseningar i Fagersta

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Karbenning/Ängelsberg/Hindrik-pers/Bråfors/Egna Hem/Skansen/Ugglebo- till 08:30