Distributionsförseningar i Fagersta

Idag är tidningsutdelningen försenad i de centrala delarna av Fagersta till 12:00