Distributionsförseningar 19 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:


Fagersta:

Karbenning/Ängelsberg: 08:00