Distributionsförsening Uggelbo, Fagersta

Förväntas klart ca 11:00