Distributionsförsening i Fagersta måndag 1 juli

Idag är tidningsdistributionen försenad till Fagersta, område Virsbo fram till klockan 10.00.