Distributionsförseningar i Mora fredag 1 mars

Idag är tidningen försenad i Mora till klockan 07.30.