Distributionsförseningar i Dalarna, torsdag 1/8.

 

Idag saknades 28 stycken Dala-Demokraten från tryckeriet till Ludvika, område ;

Blötberget och Saxdalen kommer får sina tidningar i morgon, fredag 2/8.