Distributionsförseningar i Dalarna måndag 8 juli

Idag är tidningsutgivningen försenad i följande område;

Borlänge till 08:00

Vika till 07:30