Distributionsförseningar i Dalarna idag tisdagen den 25 januari 2022

Borlänge  centrum blir sent . Någon har stulit cykel med tidningar och paket . Har inte tillräckligt med Borlänge tidning där kommer vi dela Falu kuriren övriga  tidningar har vi  lyckats  ersätta .Beräknas klart 09:00

Falun : Centrum , Britsarvet , Bojsenburg .Beräknas klart 10:00