Distributionsförseningar i Dalarna idag tisdagen den 21december 2021

Sälens by , Transtrand , Lima.  Beräknas klart  09:30 Smedjebacken: Söderbärke, Vad .Beräknas klart 09:30 Orsak bil problem