Distributionsförseningar i Dalarna idag onsdag den 03 mars 2022

Borlänge: Solvarbo ,Torsång , Gustaf .Beräknas klart 11:00