Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 29 januari 2021 2020

sent Mora  i Hindriksheden , Bergkarlås  Älvdalen Brunnsberg , Åsen

Beräknas klar  vid  08:30  orsak Bil problem  och  vikarie