Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 2 juli 202120

Borlänge: Forssa klart 10:00 orsak sjukdom Falun: Hälsingården , Korsnäs ,Hosjöstrandklart klart 09:00 sjukdom . Mora saknas  Mt  klappheden Selja Långlet beräknas klart 10:00  .Ludvika: Notgården , Gonäs , Ludvika , Saxdalen orsak  sjukdom klart 09:00