Distributionsförsening i Dalarna idag onsdagen den 1 april 2020

Idag är det sent på ett distrikt i Orsa,

Slättberg, Stackmora – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.30