Distributionsförsening i Dalarna idag måndagen den 10 februari 2020

Idag är det förseningar i Ludvika – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00