Distributions störning i Dalarna torsdag 29 december 2022

Borlänge: Södrabacka , Gylle klart 09:00 . Enviken , Tänger , Linghed klart 10:00 . Ludvika Knutsbo , Östansbo , Jägarnäs  klart 08:30 . Sälen , Transtrand , Lima klart 09:30