Distributions störning Dalarna måndag 16 januari 2023 i

Mora/Orsa: Vångsgärde , Lisselhed , Svader , Vattnäs , Rovu , Buder , Pintorp  klart 08:30 . Orsak bilen har glidit av vägen