Distributions störning Dalarna måndag 1 augusti 2022

Mora: Älvdalen , Gopshus , Oxberg  klart 09:30 .

Falun : Skutudden , Hosjö , Vika . klart 08:30