Distributions störning Dalarna 15 juli 2022

FALUN : Yttertänger , Klockarnäs, Envikesbyn, Linghed beräknas klart 09:00