Distributionsförseningar i Orsa

Hansjö, Berget, Slättberg, Stackmora .

Beräknas vara  klart  08:30

Orsak sjukdom