Distributionsförseningar i Orsa/Mora idag torsdagen 11 november

Centrala Orsa , Storgärdet , Bom ,Born, Borngärdet , Vångsgärde , Sundbäck, Torrvål, Maggås , Svader, Vattnäs , beräknas klart  09:00 orsak  bil problem